Fundacja SZPON

sTRZELECTWO I NIE TYLKO

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym i działa na podstawie przepisów prawa polskiego: ustawy o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r., ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz postanowień niniejszego Statutu.